Special Award / 特別選考賞(ネット投票)


School / 学校の部
【SMK INFORMATIKA FITHRAH INSANI / インフォルマティカ・フィトラ・インサニ】
Indonesia・Bandung / インドネシア・バンドン

Title:Asahidake Through Our Lens / レンズ越しの旭岳
 • No.1
  No.1

 • No.2
  No.2

 • No.3
  No.3

 • No.4
  No.4

 • No.5
  No.5

 • No.6
  No.6